tst_index

ETUSIVU             In English

PALVELUT

HENKILÖT

YHTEYSTIEDOT

PERUSTIETOA

TYÖTTampere


Helsinki


FinEst link


Kirja

 

Otsikkokuva

Kaupunkiliikenteen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita kaupunki- ja joukkoliikenteen, erityisesti kau­pun­ki­rai­de­lii­ken­teen alueelta.

Työmme perustana on uusin alan kansainvälinen tutkimustieto sekä kokemukset useista eri kau­pun­geis­ta niissä toteutetuista liikenneratkaisuista. Hallitsemme elinkaariperiaatteen (Life Cycle Approach), jolla liikennejärjestelmää tai sen osaa tarkas­tellaan koko elinkaaren ajalta sekä teknisesti että ta­lou­del­li­ses­ti.

Erityisosaamisemme on kevyessä raideliikenteessä, joukko­lii­ken­teen käyttötaloudessa ja kau­pun­ki­ta­lou­des­sa sekä joukkoliiken­teen liikenneympäristössä sekä detaljitasolla että kaavoitus­rat­kai­suina.

Suomalaisena yrityksenä ymmärrämme myös pohjoismaisen ilmaston haasteet. Miten tehdään rataa routivaan maahan, kuinka hallitaan pitkät pakkasjaksot ja miten toimitaan nopeissa lämpötilan vaih­te­luis­sa.

Hallitsemme myös hankintajuridiikan ja julkisten hankintojen prosessit yhdessä tilaajan käyttämien oikeudellisten palveluiden kanssa.


Sivu on tehty 18.2.2004. Viimeisin päivitys 15.4.2018.