ERITYISALANA JOUKKOLIIKENNE
 
KANSISIVU
 


Toimimme verkostoperiaatteella, jossa kootaan kulloisenkin toimeksiannon mukainen konsulttiryhmä. Siten käytettävissä on aina parhaat saatavilla olevat resurssit.

Teemme työtä sekä suomalaisten että ulkomaisten toimistojen kanssa. Kansainvälisten yhteyksien ansiosta voimme tarjota osaamista ja kokemusta myös alueilla, joilla suomalaista kokemusta ei vielä ole. Tämä on erityisen tärkeätä kevyen raideliikenteen ja kaupunkielvytyksen osalta, koska Suomessa ei ole toteutuneita tämän sektorin hankkeita.

Antero Alku, DI
Yrityksen omistaja

Antero Alku

Alku on toinen niistä suomalaisista, jotka ovat ostaneet raitiovaunuja. Alku avusti Helsingin kaupungin liikennelaitosta viimeisimmässä raitiovaunuhankinnassa, jonka hankintasopimus tehtiin 2011. Sen jälkeen Alku on toiminut tilaajan asiantuntijana Tampereen kaupungin raitiotien ja raitiovaunujen hankinnassa. Alku on toiminut Tampereen kaupungin asiantuntijana raitiotie­hankkeessa vuodesta 2010.

Alku on tutkinut joukkoliikenteen kehitystä 1980-luvun lopulta. Vuonna 2002 Alku julkaisi kirjan Raitiovaunu tulee taas, joka selvittää yleistajuisesti kaupunkiraideliikenteen viimeaikaista kehitystä. Vuonna 2007 Alku julkaisi kirjan Mennäänkö metrolla?, joka käsittelee joukkoliikennettä ja sen taloutta kokonaisuutena. 2011 Alku julkaisi artikkelin ”Raitioliikenteen mahdollisuudet kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja eheyt­tämisessä” osana pääkaupunkiseudun Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelmaa teoksessa ”Näkökulmia kaupunkirakenteen tiivistymiseen Helsingin seudulla”.

Alku on aloittanut 2005 tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opinnot Teknillisen korkeakoulun Liikennelaboratoriossa prof. Timo Ernvallin (nykyään Tapio Luttisen) johdolla sivuaineena yhdyskuntasuunnittelu professorina Kimmo Lapintie. Alku on suorittanut opintoihin liittyen laajat yhdyskuntasuunnittelun kurssit. Väitöskirjan työnimenä on Joukkoliikenteen tarkoituk­sen­mukaisuuden arviointi.

Vuosina 2010–2013 Alku oli sähköisen liikkuvuuden tutkijana Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa SIMBe ja eSini-hankeissa. Näissä hankkeissa tutkittiin ajoneuvoliikenteen sähköistyksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.


Sivun päivitys 24.7.2015.

 
HENKILÖT
YHTEYSTIEDOT
PERUSTIETOA
TYÖT